Twittermeet?

Weblogs

Hooi op de vork van al wie beweert dat een meeting van bloggers een nerdy bedoening is waar iedereen naar een schermpje zit te loeren:

Bruno en Maarten twitteren er samen op los

“Moehahaha,” lachen de afwezigen nu. En zoals steeds hebben ze ongelijk. Want de àànwezigen weten dat deze foto slechts een momentopname is, en dus een vertekend beeld, dat fotografie in wezen eigenlijk gemene manipulatie is, dat Bruno en Maarten fijne sociale mensen zijn en dat het in werkelijkheid zeer gezellig en fijn was op de Blogmeet vorige vrijdag.

Politiek correctere sfeerfoto’s staan in de Flickr groep.

Acrostichon

Weblogs

Bologna lijkt deze week een stad in Vlaams-Brabant te zijn
Leuven is het schouwtoneel waar de conferentie zich ontvouwt
Overal politie, overal versperringen, een belegerd terrein
Gezellig is anders, de stad is blauw en koud.
Maar de Dijlestad wordt ‘dra bevrijd
Eerstdaags, op vrijdag 1 mei is het opnieuw feest
Eerherstel aan de stad en de gezelligheid
Triomferend roepen alle dorstigen, één van geest:

Bloggers aller landen worden op d’Aa Met verwacht
En drinken, babbelen, knabbelen tot een ‘kot’ in de nacht!

Blogmeet: wees daar of wees vierkant

Weblogs

We hebben reeds 36 uitermate boeiende mensen bereid gevonden om op vrijdag 1 mei een ongemeen interessante babbel te houden met u. Ja, u, daar achter de computer.

Geef toe, dan zou het zonde zijn als u niet zou komen. Dan staan die 36 mensen daar mooi te wezen.

Vervul uw plicht dus, schrijf u in op blogmeet.be en kom-kom-kom!

Blogmeet 2009

De creativiteit van de spammer

Computers

Spammers. We haten ze allemaal. Hoe meer rommel in onze mailbox, hoe ambetanter we worden.

Maar eigenlijk, aan een kant, bewonder ik ze wel. Als er één iets is wat je van virusschrijvers en spammers kan zeggen, dan is het wel dat ze creatief zijn. En hetzelfde kan gezegd worden van de virus- en spambestrijders van deze wereld.

Voor elk gaatje dat gevonden wordt, heeft een spammer of virusschrijver een antwoord klaar, voor elke nieuwe bedreiging verzinnen de bestrijders een oplossing, en voor elke oplossing zoeken de bandieten weer een nieuw gaatje.

En het is heerlijk en ongemeen boeiend om die creatieve strijd te aanschouwen. Neem nu de spammers. In den beginne was er geen vuiltje aan de lucht, en stuurden ze gewoon mailtjes met reclame voor ‘Viagra’. Gewoon -boenk- het ding bij zijn naam noemen. Dus eerste stap van de bestrijders: het woord ‘Viagra’ is verdacht.

Daarop vonden de spammers het volgende: we vervormen het woord een beetje. We vervangen de ‘i’ door een ‘1’ bijvoorbeeld, of we voegen wat spaties in, of we spreken gewoon over ‘the blue pill’. Dat leverde dus ‘V1AGRA’, ‘VI A GRA’, ‘V.i.a.g.r.a’ en aanverwanten op. Nu, die mogelijkheden zijn niet onuitputtelijk als ze herkenbaar moeten blijven, dus ook daar hadden de bestrijders snel een oplossing voor.

De spammers waren weer aan zet, en die begonnen met afbeeldingen in de mails. Het woord ‘Viagra’ werd niet meer in tekstvorm geschreven, maar werd gewoon in een afbeelding gegoten, zodat de lezer de afbeelding nog ziet en leest, maar een computerprogramma de tekst ‘Viagra’ niet meer zomaar terugvindt. Vandaar dat er nu stilaan spamscanners zijn die aan OCR doen: het “bekijken” van afbeeldingen, en het interpreteren van de letters.

En daar hebben meneer en mevrouw Spam nu blijkbaar een antwoord op gevonden: vanochtend kreeg ik onderstaande mail in mijn postvakje:

Ik  weet niet of u direct doorheeft wat er aan de hand is, maar ik vind het geniaal: we hebben niet te maken met een tekst, niet met een afbeelding, maar met een tabel. Een tabel van 31 kolommen en 6 rijen. Alle cellen zijn leeg, maar sommige cellen hebben een achtergrondkleur. En dat geheel geeft een leesbaar woord. De methode leent zich niet echt voor lange woorden, maar toch.

Subliem! Want ik kan niet echt bedenken wat je hiertegen kan doen. Je kan mails met lege tabellen verdacht gaan vinden, maar daar antwoorden de spammers wel weer op door dummy-gegevens in de tabel in te vullen. Je kan een bepaalde grootte van tabellen verdacht vinden, maar daarmee schiet je sommige gelegimiteerde mails met tabelinformatie in de voet. Of je kan software maken die een “foto” neemt van de mail zoals ze te zien is, en daar een OCR-analyse op doet. Wat op zich een heel dure en processor-intensieve oplossing is.

Boeiend dus. Benieuwd hoe de spambestrijders hierop gaan reageren. En chapeau voor de spammers 🙂

Fokkie

Webstraat

Ik ben geen fokkiedrinker. Ik krijg de drarte zwank niet over mijn lippen. En dus ik ben zo iemand die op bonderwaarlijke wijze dijn zag kan gebinnen zonder de kantoordrug. Ik kan de wereld onmilleddijk aan, zonder hafankelijk te zijn van een pokje fokkie.

Ik ben wél een fan van de fokkie-cleramespots. En dus ik steun de actie van Ouwe Degberts om ‘fokkie’ in het boordenwoek te krijgen. Meer info op fokkietje.be.

Tijd voor een mocochelkje.

Moeiegorgen!

Standaars

Webstraat

Hmmm, misschien één week is wel heel kort voor een serieus beta-programma eh. Amper een week nadat De Standaard aankondigde een nieuwe site te lanceren, en daarbij 250 beta-testers toe te laten, staat de nieuwe site al online. Lijkt me dus toch eerder een promostunt dan een serieus feedback-programma.

Ze hadden misschien beter nog iets langer gewacht om er alle foutjes uit te halen, want vandaag viel dit mooie mailtje in mijn mailbox.

De Standaars Online

En dan mag een mens dus geen vieze grapjes en zo beginnen maken eh…

De Standaard Beta

Webstraat

Kijk, dat vind ik nu eens schoon zie.

Trouwe lezers weten dat ik regelmatig eens wat kritiek heb op De Standaard en vooral hun website. Nu, een beetje kritiek kan nooit kwaad – uiteindelijk blijf ik ondanks alles wel netjes abonnee, zowel van de papieren als van de digitale versie.

Maar goed, als ge u ergert aan een website, dan doe je altijd een klein vreugdedansje als er een complete makeover aangekondigd wordt. En dan hoop je: deze keer beter?

Wel, misschien écht wel deze keer. Want ze openen een bèta-programma. Wat zoveel wil zeggen als dat de website al open staat voor 250 geselecteerde beta-testers, en vooral open staat voor bakken feedback. Een kolfje naar mijn hand, dus 🙂

Ik heb me dus kandidaat gesteld – of wat dacht u – en ik hoop dus ten zeerste op een positief antwoord. Uw en mijn webnieuwservaring kunnen er alleen maar beter van worden… 🙂