Telprobleempje stiekem opgelost

‘t Zijn geniepige sloeberkes bij De Standaard!

Watte? Wel, eventjes terugspoelen: op 7 februari heb ik opgemerkt dat het regerings-aftelklokje van De Standaard naar 23 maart niet klopte, er zat een dag te veel in. Ondertussen is de deadline voor een nieuwe regering verschoven van 23 naar 20 maart, maar de fout bleef; op 1 maart stond er “Nog 20 dagen tot 20 maart”, terwijl het er op dat moment maar 19 meer waren.

In mijn artikel van toen schreef ik:

Ofwel vinden ze dat daar heel correct klinken, ofwel wordt het aftelklokje voortijdig stopgezet, ofwel geven ze hun fout ruiterlijk toe en corrigeren ze het aftellertje, ofwel komen ze op 22 maart voor voldongen feiten te staan, ofwel doen ze zo een heel geniepige, onaangekondigde aanpassing, waarbij het telklokje bv. de ene dag op 35 dagen staat, en de volgende dag op 33 dagen. Heel geniepig zo. Ik ben benieuwd.

En wat zien we nu?

In de krant van maandag, 10 maart:

Nog 11 dagen tot 20 maart

En ‘s anderendaags, in de krant van dinsdag, 11 maart:

Nog 9 dagen tot 20 maart

En verder geen woord uitleg.

Maar ík heb het lekker gezie-ien! Nèh nèh nèh nèè-èèh!

2 thoughts on “Telprobleempje stiekem opgelost”

Reageer!