Music for life

Beveiligingsbeambte helpt kleine mens

Een beveiligingsagente helpt een kleine medemens om zijn duit in de bus te doen bij het glazen huis van Studio Brussel, van 19 tot 24 december op het Leuvense Martelarenplein.

2.419.426 euro, dat is de gigantische opbrengst die Peter, Tomas en Christophe bijeen schaarden voor de slachtoffers van landmijnen.

Reageer!