Full Text Feed

Blogartikels kunnen kort zijn. Maar ze kunnen ook lang zijn. Soms zelfs heel lang. Standaard verschijnen blogartikels in omgekeerde chronologische volgorde op de frontpagina van een blog. Maar in het geval van hele lange artikels, is het niet wenselijk dat de volledige inhoud van een artikel verschijnt op de frontpagina. Neen, in dat geval volstaan … Continue reading “Full Text Feed”