Halfweg

Onze zwangerschap is halfweg. Nog 20 weken te gaan. Een kleine stand van zaken vind je op Biebelweb.