5 dingen op een stokske

Stok!Auw, een stokske van BVLG tegen mijne kop. Een blogstokske. Stokskes doorgeven is een gewoonte onder bloggers: je krijgt een vraag van een blogger, je schrijft er een artikel over, en je stelt zelf de vraag door aan andere bloggers.

Bruno wil 5 dingen horen die hij nog niet van mij wist. Tsjah, gezien ik Bruno niet zo goed ken, is er natuurlijk veel dat hij nog niet van mij weet, maar kom, we proberen het algemeen te houden. 😉

Voor wie geïnteresseerd is: 5 nutteloze weetjes over mezelve…

  1. De parallellen in zijn verhaal en het mijne zijn wel grappig. Bruno schrijft dat hij zich met allerlei schrijfsels heeft bezig gehouden in zijn leven. Ook ik heb een ruime boekskes-voorgeschiedenis. Al van kleins af aan vond ik het leuk om fictieve tijdschriftjes te maken. In in het middelbaar heb ik een jaar lang mijn klas van een eigen klastijdschrift voorzien. Tussendoor was ik actief in de redactie van het misdienaarskrantje, van het satirisch leerlingenblad op school, en vond ik het fijn om uitnodigingen en brieven van allerlei verenigingen op te stellen, en verhaaltjes te schrijven. In Leuven aangekomen dan ben ik layouter geworden van de krant van de Universitaire Parochie, waar ik mij ook wel eens aan een artikeltje waagde. En tegenwoordig kan ik mijn ei kwijt op deze blog.
  2. Ook organiseren zal me wel wat in het bloed zitten. Op mijn 15de was ik voorzitter van de pas opgerichte Jongerenraad in Ieper, die de scholieren van vierde-vijfde-zesde middelbaar vertegenwoordigde. Enkele zesdejaars hadden er problemen mee dat ze moesten luisteren naar zo’n snotaap. In die functie had ik trouwens regelmatig overleg met de Ieperse schepen van jeugd, ene Yves Leterme.
    In Leuven heb ik in allerlei raden en besturen gezeten en ben ik drie jaar voorzitter geweest van het solidariteitskoor waar ik nog steeds actief lid van ben.
    En kijk, momenteel ben ik achter de schermen betrokken bij de voorbereiding van een Leuvense BlogCom…
  3. Ik ben 15 jaar lang misdienaar geweest, en zing sinds 1986 ononderbroken in één of meerdere koren. Mijn maximum was drie, in 2000, toen ik tegelijk lid was van het KSMJK, van Capella Academica en van Caminhando.
  4. Mijn eerste computerstapjes heb ik op 7-jarige leeftijd (toen was dat zeer uitzonderlijk) gezet op onze Tandy 1000 HX. Een revolutionaire computer was dat: een 8088 processor, 128kB geheugen, een 3,5″ diskettestation, en MS-DOS 2.11 op een EEPROM C-schijf (een soort harde schijf waarop je niet kon schrijven, maar waar de systeemprogramma’s wel op stonden). Op die computer tekende ik met een soort Paint, maakte ik mijn eerste gecomputeriseerde krantjes, en schreef ik eenvoudige programmaatjes in GW-Basic en later in Pascal.
  5. Ik heb nog nooit met Skype gewerkt, ik zou zelfs niet weten hoe het er uit ziet.

Voila. Tot zover 5 al-dan-niet-random-facts over mij.

Nu is het in principe aan mij om het stokske door te geven, maar – vergeef me – ik heb daar niet zo heel veel zin in. Zoveel bloggers ken ik niet erg goed, en de enkelen aan wie ik het wel zou willen doorgeven, staan opgelijst bij Bruno 🙂

Bij deze dus een open stokske: elkeen die het wil, mag het pakken.

Ook u, beste lezer. De commentaar-zone is volledig van u.

Reageer!