De ware toedracht

Als men ooit nog eens een assisenjury zoekt: wend u tot het personeel van Delhaize in Heverlee.

De broodjessmerende dames waren vanochtend in een drukke discussie over de parachutemoord verwikkeld, en waren – nu het verdict gevallen is – elkaar haarfijn uit de doeken aan het doen wat er nu eigenlijk écht gebeurd is!

“Da is diejen enen ee, diejen minnaar. Die vrouw die kreeg wroeging en die wilde terug naar hare vent, en die ging dus hare minnaar dumpen, en toen dacht diejen: als ekkik haar nie kan krijgen, dan kan niemand haar krijgen!”

“Ajaaa, natuurlijk!”

Voila, ge hebt het gehoord eh allemaal. Zeg dat de madammen van den Delhaize het gezegd hebben!

One thought on “De ware toedracht”

Reageer!