Onanie

Zeer treffende zaza in De Standaard van vandaag:

BHV-cartoon

De cartoon illustreert mooi dat BHV en onze binnenlandse politiek cafépraat geworden is, waar iedereen mee bezig is, maar niemand nog weet waar de klepel hangt.

Onze politiek schijnt enkel nog rond dit symbooldossier te draaien. We hebben na al die maanden éindelijk een regering, en dan blijft alles draaien rond BHV, met vandaag als hoogtepunt. Na vandaag hebben we misschien geen regering meer.

Maar wie ligt er nog wakker van? Écht wakker? Wie weet nog écht waar BHV rond draait? Is dit niet het zoveelste symbooldossier waar we allemaal in meegesleept worden, en allemaal van moéten wakker liggen? De politiek en de media hebben van alle Vlamingen nationalisten gemaakt, die Walen per definitie haten en zo rap mogelijk op een raket naar de maan willen zetten. Dat BHV maar vlug gesplitst raakt, dàn gaan alle problemen opgelost zijn, jaja.

De situatie en de cartoon doen me wat denken aan het spaghettiarrest uit 1996. Jaaaa, het spaghettiarrest. Weten jullie het nog? 12 jaar geleden – ik zat nog op de schoolbanken – kwamen we allemaal massaal de straat op, omdat onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte toen van het dossier Dutroux gehaald werd, omdat hij aanwezig was op een benefietavond van de vzw Marc et Corinne. De verontwaardiging was groot, en de scholieren legden spontaan de pennen neer om op straat te gaan betogen. Met z’n allen stonden we daar, op markten en pleinen. Maar eigenlijk stonden we daar vooral omdat we dat leuk vonden, overdag van ‘t school weglopen om te gaan “betogen”. Maar het lot van Connerotte raakte de meesten hun koude kleren niet. Het mooiste bewijs daarvan vond ik de gescandeerde spreuk “Connerotte, kop op!” die doorheen de stoet ging, en naar het eind van de stoet was veranderd in “Connerotte, rot op!”. De klepel en de klok.

Zoals elke goede Vlaming hoor ik wakker te liggen van BHV. Maar eerlijk gezegd weet ik al lang niet meer waarover het gaat, en raakt het mijn koude kleren niet meer of dat boeltje daar gesplitst raakt of niet.

Wat wel mijn koude kleren raakt, is het feit dat dit land nu al een jaar zonder goed bestuur zit, en dat de politiek niet meer bezig is met de noden van “de mensen”.

2 thoughts on “Onanie”

  1. Helemaal mee eens. BHV is een dossier geworden om toch maar niet de échte problemen te hoeven aanpakken. Connerotte is trouwens terecht van het dossier Dutroux gehaald. Zijn aanwezigheid op dat feest wekte een schijn van partijdigheid. Volgens mij wist Connerotte toen maar al te goed wat de consequenties van zijn aanwezigheid daar zouden zijn. Of hij hoorde dat althans te weten. Ik heb altijd veel bewondering gehad voor Eliane Liekendael die ondanks al de hysterie de juiste beslissing nam.

  2. Het is inderdaad voor een stuk een symbooldossier, omdat BHV het laatste restant van het unitaire België is. BHV splitsen is het federaliseren van België voltooien. Bovendien is het sinds de afschaffing van het cijnskiesrecht de ergste nachtmerrie van de Franstaligen dat de Vlamingen hun meerderheid ooit in politieke macht zouden kunnen omzetten. Dat maakt een eenzijdige goedkeuring van BHV nog meer symbolisch.

    Maar het is wel een dossier waarvan elke politieke partij de gevolgen zal voelen bij de volgende nationale verkiezingen. Je ziet het verschil duidelijk als je de resultaten van de verkiezingen voor het Vlaams parlement, naast die voor het nationale parlement legt. Bij nationale verkiezingen kun je in Halle-Vilvoorde voor alle Franstalige Brusselse lijsten stemmen. Bij Vlaamse verkiezingen kun je in Halle-Vilvoorde maar op 1 Franstalige lijst stemmen: het UF. Wel, zowat de helft van de personen die bij nationale verkiezingen op Franstaligen stemt, stemt bij Vlaamse verkiezingen op Nederlandstalingen. Een splitsing van BHV betekent dus meer stemmen voor Vlaamse partijen en minder voor Franstalige. Logisch dus dat beide kampen zo diametraal tegenover elkaar staan.

    Maar daarnaast is het ook gewoon een echt politiek probleem. De huidige situatie is ongrondwettelijk. Volgens het grondwettelijk hof is het discriminerend dat er enkel in Vlaams-Brabant geen provinciale kieskring is. Ook is het discriminerend dat Nederlandstaligen in Waals-Brabant niet voor de Vlaams-Brusselse lijsten kunnen stemmen terwijl Franstaligen in HV dat wel kunnen voor Frans-Brusselse lijsten. Dat arrest van het grondwettelijk hof is een echt probleem, dat opgelost moet worden. En in die zin is het alleen symbolisch omdat het aantoont dat België enkel nog bestuurbaar is zolang men dossiers kan verdrinken in een ondoorzichtig kluwen van compromissen die ergens ver weg van de controle door burger en parlement op een nachtelijke vergadering worden bedisseld. Eenvoudige oplossingen voor alleenstaande dossiers die communautair geladen zijn, zullen er nooit komen. En daarom maakt elke staatshervorming België ingewikkelder en het bestuur ervan minder efficiënt. Zo komen we alsmaar dichter bij het moment waarop België splitsen ons minder tijd en energie zal kosten dan België bijeen te proberen houden. Als communautaire meningsverschillen al het echte regeringswerk blijven blokkeren, is onafhankelijkheid de enige goede oplossing.

Reageer!