3 thoughts on “Aardgas”

  1. Mijn blik en baggerervaring fluisteren me in dat uw aardgasbuis eerder een persleiding is voor baggerspecie: zand en water. 🙂

    Vermoedelijk van de zandwinningsputten die daar verspreid liggen….?

Reageer!