Boem!

Op oudejaarsavond speelden we het spelletje Villa Paletti, waarbij je om beurt een staafje van een bouwwerk verplaatst, tot het instort. Webpaletti toont u het moment van instorting, met wonderlijk zwevende blokken. Actie ten top!