I spy with my little eye

Wat ziet mijn lodderig oog in de gazet van vandaag? Volgende foto: Jean-Luc die – naar eigen zeggen – een stem op zichzelf uitbracht. Maar als je goed kijkt (het is beter te zien in de papieren krant), dan zie je dat de man verkeerd aan het stemmen is. De magneetstrip moet volgens de tekening … Continue reading “I spy with my little eye”

Let that beast go

Ik zat gisteren met een aantal collega’s in de auto, toen we op het radionieuws hoorden dat de koning Jean-Luc Dehaene had aangesteld als bemiddelaar, dat Jean-Luc bij het binnenstormen van het ziekenhuis waar de koning verblijft de verzamelde pers onverstoord omver liep, en dat hij bij het buitenkomen niet veel meer te zeggen had … Continue reading “Let that beast go”