A hell of an evening

Weblogs

De BlogMeet zit er op, de maansverduistering ook bijna. Het was voorwaar een zéér fijne avond!

Verslag en foto’s (er zijn er honderden getrokken!) volgen zo snel mogelijk, maar ik kan u alvast dit meegeven:
bij nazicht van de rekening waren we geschokt door het satanische bedrag. De duivel is onder ons, en hij heet… Joris.

Rekening: 666,20 euro

Slaapwel.

Spam is des duivels, zeg ik u!

Bedenkingen en hersenkronkels

Ik heb weer enkele dagen mijn Junk-foldertje in mijn mailprogramma niet uitgekuist. Maar toen ik vanochtend zag hoeveel schreeuwende mailtjes er gevangen zaten, heb ik zéér snel een ‘Empty this folder’ gedaan.

Junk (666)

Vade retro, spamatanas!