Belangrijke huisregels voor Facebook-gebruik

Humor

Een zeer leerrijk filmpje. Een must-see voor wie anno 2009 nog stééds Facebook gebruikt.

(link naar het filmpje)

via STEW

Wondercommunicatie

Algemeen

Deze middag, in studentenrestaurant Alma, stonden twee meisjes in de wachtrij voor mij een normale, intermenselijke conversatie te voeren:

– Szeg, die foto’s op uwen Feesboek, die zijn zo keischoon bewerkt. Waarmee doede gij da?
– Ah da’s met Picasa, da’s een gratis programmaatje van Goegel.
– Serieus? En oe noemt da? Picasa? Ik ga da nooit onthouden eh. Weete wa, zet de lienk op mijnen Feesboek.
– Cavakes. En zette gij dan op mijnen Feesboek wanneer we nu afspreken voor de film.
– Da’s goe. Den Bart gaat wel nie meegaan, die is ziek.
– Kweet het, khem het gezien op zijnen Feesboek.

E-mail? Telefoon? SMS? MSN? Da’s allemaal zóóó 2007, maat!

Facebook! Het nieuwe wondercommunicatiezakmes!