Raket

Bedenkingen en hersenkronkels

Maar enfin toch!

Ze gaan bij De Standaard tegenwoordig toch wel héél ver in de sensatiezucht en in rapporteren over de privé-problemen van BV’s…

Laat die mens dat toch in zijn eentje verwerken…

Onverantwoord interessant

Bedenkingen en hersenkronkels

Ik weet dat ik al vaak heb zitten afgeven op De Standaard en hun foute keuzes, en dat ik ne keer moet ophouden met daar altijd maar over te zagen, en dat als het mij niet aanstaat ik maar niet moet kijken, maar ik blíjf het er moeilijk mee hebben om helemaal bovenaan de website van Vlaanderens kwaliteitskrant #1 dergelijke items te zien:

Spectaculair filmpje: leeuw verscheurt verzorger

Mjah. Het zal wel verkopen zeker?