Wondercommunicatie

Algemeen

Deze middag, in studentenrestaurant Alma, stonden twee meisjes in de wachtrij voor mij een normale, intermenselijke conversatie te voeren:

– Szeg, die foto’s op uwen Feesboek, die zijn zo keischoon bewerkt. Waarmee doede gij da?
– Ah da’s met Picasa, da’s een gratis programmaatje van Goegel.
– Serieus? En oe noemt da? Picasa? Ik ga da nooit onthouden eh. Weete wa, zet de lienk op mijnen Feesboek.
– Cavakes. En zette gij dan op mijnen Feesboek wanneer we nu afspreken voor de film.
– Da’s goe. Den Bart gaat wel nie meegaan, die is ziek.
– Kweet het, khem het gezien op zijnen Feesboek.

E-mail? Telefoon? SMS? MSN? Da’s allemaal zóóó 2007, maat!

Facebook! Het nieuwe wondercommunicatiezakmes!